Thanh toán chuyển khoản

Hướng dẫn khách hàng thanh toán chuyển khoản khi mua hàng tại PROCARE - linhchinhansam.vn
 
Ngoài hình thức thanh toán trực tiếp, PROCARE còn sử dụng phương thức thanh toán qua hệ thống tài khoản ngân hàng. Quý khách có thể chuyển tiền mặt qua chức năng gửi tiền của các ngân hàng, hoặc chuyển tiền bằng thẻ AMT tới một trong các tài khoản ngân hàng dưới đây. 
 

 
 
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam  
Chủ TK:  Vũ Thị Nhật Thành
Số TK: 045 1001 595 331
Chi nhánh Thành Công
 
 
 
 
 Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam
Chủ TK: Lê Minh Tuân
Số TK: 030 0101 095 0045
Chi nhánh Hà Nội